W państwie prawa

W państwie prawa sposób naboru do zawodów zaufania publicznego powinien to zaufanie wzmacniać, a nie nadwerężać czy podawać w wątpliwość już na samym początku. Sposób naboru, kryteria wszelkich egzaminów winny być zatem, naszym zdaniem, w pełni zobiektywizowane i przeprowadzane przed komisją, co do bezstronności której nie ma wątpliwości. Wydaje się, że obecnie zawody prawnicze nie są w stanie wypracować odpowiednich rozwiązań same. Trud ten winien podjąć Ustawodawca i Ministerstwo Sprawiedliwości. Warto to zrobić w dialogu z adwokaturą, światem nauki, organizacjami pozarządowymi – szukając argumentów, nie ulegając emocjom. Prezes NRA adw. S. Rymar zapowiedział zresztą „podjęcie rozmów ze środowiskiem naukowym i przedstawicielami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka” .

Do Sejmu wpłynął projekt zmian ustawy o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy o notariacie zaproponowany przez ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość . Zakłada on przeprowadzanie egzaminów wstępnych i zawodowych przez komisje państwowe (z udziałem przedstawicieli zawodów prawniczych), pozostawiając prowadzenie aplikacji korporacjom zawodowym. Projekt ten idzie zatem w dobrym kierunku obiektywizacji kryteriów i przejrzystości procedur naboru . Wzbudził jednak zdecydowany sprzeciw adwokatury, wedle której:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>