W USA nie istnieje limit liczby adwokatów

Rangita de Silva-de Arwis, dyrektor ds. programów międzynarodowych, The Spangenberg Group, West Newton, Massachusetts, USA:

W USA nie istnieje limitowanie liczby adwokatów. Z naszych badań przepro-wadzonych w stanie Georgia wynika jednak, że w niektórych wiejskich rejonach praktykuje tylko 10-12 adwokatów, w związku z czym sędzia zmuszony jest wyznaczać obrońców dla ludzi ubogich spośród nich. To prowadzi do niezadowolenia prawników, gdy np. specjalista z prawa rzeczowego albo upadłościowego zmuszony jest zająć się sprawą o gwałt. Ska7’żą się na emocjonalny dyskomfort, ale sędzia zmusza ich do zajęcia się sprawą, więc zachodzi ich zdaniem zagrożenie dla realizacji Szóstej Poprawki do Konstytucji. W innych okręgach zetknęliśmy się z sytuacją, gdy sędziowie pracujący na niepełnym etacie są jednocześnie niepełnoetatowymi obrońcami. Moim zdaniem niedostatek prawników może tworzyć problemy, które są nie do zaakceptowania, a nasze badania w stanie Georgia dowodzą, że prowadzi to do naruszenia standardów American Bar Association (Stowarzyszenia Adwokatury Amerykańskiej) i zasad etyki zawodowej.

Oczywiście to, co powiedziałem już wczoraj, chcę powtórzyć dzisiaj: celem reformowania w żadnej mierze nie może być podważenie zasad samorządności zawodów prawniczych. Jest to istotna zdobycz Polski pokomunistycznej, trzeba ją umacniać i kultywować, ale – tak jak ze wszystkim – wolność oczywiście kosztuje: kosztuje więcej odpowiedzialności, więcej otwartości. Inaczej ci, którzy są niezadowoleni z tego, jak z wolności korzystają korporacje zawodowe, będą coraz głośniej opowiadać się za powrotem do tego, co było, a czego nie chcemy: do systemu zarządzania, komenderowania. Więc sami w swoich korporacjach musimy zdobyć się na to, żeby wolności, którą mamy, odpowiednio używać z korzyścią dla siebie i innych, ale powtarzam – w jednej mierze dla siebie i dla innych.

CZĘŚĆ III PRAKTYKA POMOCY PRAWNEJ Z URZĘDU W OPINII ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>