Wiedza respondentów niereprezentowanych

Wiedza respondentów niereprezentowanych o możliwości ubiegania się o adwokata z urzędu (odpowiedzi udzieliły 53 osoby) pochodziła przede wszystkim od współosadzonych (30% badanych) oraz rodziny (ponad 25% badanych). Na sąd jako źródło informacji wskazało poniżej 5% badanych (dwie osoby), a na prokuratora – mniej niż 10% (czterech badanych).

Spośród 72 skazanych niereprezentowanych przez adwokata tylko 16 osób (około 20%) próbowało go znaleźć, z czego 12 osób złożyło wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu. Skazani niereprezentowani, którzy nie starali się o adwokata, w 65% chcieliby go jednak mieć w swojej sprawie. Na pytanie, dlaczego, odpowiadali, że adwokat mógłby pomóc (85%) i że sami nie mają wiedzy prawniczej (15%). Natomiast 25% skazanych niereprezentowanych nie próbowało znaleźć adwokata i zadeklarowało, że nie chciałoby go mieć. Uzasadniali to w sposób następujący: 35% uznało, iż adwokata nie potrzebuje, 30% osób jako uzasadnienie podało, iż zgadza się z aktem oskarżenia, a 20% uznało, że adwokat by im nie pomógł.

Na pytanie o przyczyny niepodjęcia prób znalezienia adwokata badani niereprezentowani (56 osób) odpowiadali najczęściej następująco (procent ilości wskazań można było podać do dwóch odpowiedzi):

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>