Wiek jest bez znaczenia

Także z punktu widzenia wydziału, w jakim toczy się sprawa, różnice są niewielkie. W wydziałach karnych wie 80% osób, a w niekarnych 75%.

Wiek. Nie ma różnic w wiedzy o możliwości ubiegania się o prawnika z urzędu spowodowanych wiekiem pytanych.

W grupie niereprezentowanych badanej w sądach wśród osób próbujących znaleźć prawnika na własną rękę (65 osób) najczęściej, bo w 30% przypadków, szukano prawnika poprzez kancelarię adwokacką, w 25% przypadków złożono wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu, także w 25% przypadków szukano adwokata przy pomocy rodziny, a w 10% przypadków w sądzie.

W sądach rola procesowa nieznacznie wpływała na próby znalezienia adwokata – rzadziej szukali go oskarżeni i pozwani (w obu grupach 15%), częściej powodowie (20%). Kobiety częściej (20%) niż mężczyźni (15%) próbowały znaleźć adwokata.

W sądach wśród niereprezentowanych, im wyższe wykształcenie, tym częstsze próby znalezienia adwokata. Tylko 10% osób z wykształceniem podstawowym szukało adwokata, 15% z zasadniczym, 20% z wykształceniem średnim i 25% z wykształceniem wyższym. Spośród tych, którzy nie szukali, chciałoby jednak mieć adwokata aż 60% osób z wykształceniem zawodowym, 45% ze średnim, 40% osób z wykształceniem podstawowym i tylko 25% tych z wykształceniem wyższym.

Na co wystarczają dochody Pana/Pani rodziny? 1. Czy próbował/a znaleźć 2. Jeśli nie próbował/a, adwokata? czy chciałby(aby) mieć? tak nie tak nie

Starcza na codzienne wydatki, na większe 20% 80% 40% 60% musimy oszczędzać

Zestawienie pokazuje, że im ludzie są biedniejsi, tym bardziej chcieliby mieć adwokata w swojej sprawie, choć jednocześnie najczęściej go nie szukali. Natomiast osoby bogatsze dokonywały bardziej świadomego wyboru – mniej osób chciałoby mieć adwokata i dlatego nie próbowało go zatrudnić.

Osoby niereprezentowane, które próbowały wynająć adwokata prywatnie, jako przyczynę niepowodzenia wskazywały najczęściej, iż był on za drogi. Procent osób próbujących znaleźć adwokata, dla których był on zbyt drogi:

– S. niereprezentowani – 65%,

– ZK niereprezentowani – 55%.

Natomiast osoby, które nie próbowały znaleźć adwokata, na pytanie o przyczyny takiej decyzji najczęściej podawały następujące odpowiedzi.

Przyczyny, z powodu których osoby niereprezentowane nie próbowały znaleźć adwokata

Spośród osób niereprezentowanych w sądach, które nie próbowały znaleźć pełnomocnika, ponieważ nie wiedziały, jak to zrobić, lub ponieważ „mówi się, że jest za drogi”, 80% (85 osób) deklarowało, że chciałoby mieć pomoc pełnomocnika procesowego. Brak chęci posiadania adwokata zadeklarowało 20% tych osób. Również osoby, które nie szukały adwokata, uznając, że nie jest im potrzebny, w 20% stwierdziły potem, że jednak chciałyby mieć adwokata lub radcę prawnego w swojej sprawie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>