Wnioski płynące z raportu

W poprzednich częściach raportu wykazaliśmy, że w ostatnich latach przy bardzo znacznym wzroście ilości spraw wpływających do sądów bardzo nieznacznie zmieniała się liczba adwokatów i radców prawnych.

Czy przedstawione powyżej dane wskazują na istnienie w sądach niezaspo-kojonych potrzeb pomocy prawnej? Czy osoby niereprezentowane próbowały znaleźć prawnika, czy może go nie potrzebowały? Jeśli zaś deklarowały, iż chciałyby mieć pomoc profesjonalnego pełnomocnika, dlaczego nie udało im się tej pomocy uzyskać?

Warto zauważyć, że – czego należało się spodziewać – najczęściej pełnomocnika z wyboru zatrudniają osoby najlepiej zarabiające, z kolei pełnomocnika z urzędu przyznaje się osobom o niskim standardzie życia. Natomiast w opinii części środowiska adwokackiego zdarzają się przypadki nadużywania pomocy prawnej dla ubogich przez osoby, które na wynajęcie adwokata stać. Zapewne dotyczy to jednak częściej spraw przez nas niebadanych, sytuacji w sprawach karnych, kiedy (najczęściej w przypadkach oskarżenia o zbrodnię) obrona jest obowiązkowa, a oskarżony nie ustanawia obrońcy. Nie można jednak, wydaje się, generalizować tych przypadków .

Znaczna liczba badanych wie o możliwości uzyskania adwokata z urzędu (choć częściej nie wiedzą osoby najbiedniejsze), jednak niewiele osób składa wniosek o jego ustanowienie.

Generalnie z przedstawionych danych wynika, że choć ponad połowa osób niereprezentowanych chciałaby mieć profesjonalnego pełnomocnika, to jednak próbowała go znaleźć tylko jedna piąta osób. Próby te w większości przypadków zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ usługi adwokata były zbyt drogie.

Niecała połowa badanych deklaruje, że nie potrzebuje pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Natomiast pozostałe osoby, choć deklarowały potrzebę adwokata, to z różnych względów prób znalezienia pełnomocnika nie podejmowały – najczęściej argumentując, iż „mówi się, że wynajęcie adwokata jest zbyt drogie”, część osób nie wiedziała, jak to zrobić.

Wydaje się, że podstawowym problemem wielu osób jest dotarcie do rzetelnej informacji, dzięki której uzyskałyby odpowiedzi na pytania:

– w jakich sytuacjach, na jakich zasadach, po spełnieniu jakich warunków i przedstawieniu jakich informacji przysługuje możliwość ubiegania się o prawnika z urzędu?

– w jaki sposób zatrudnić do poprowadzenia sprawy adwokata czy radcę prawnego z wyboru?

– ile kosztuje pomoc profesjonalnego pełnomocnika?

– w jakich instytucjach państwowych, społecznych można uzyskać „do-datkową” pomoc prawną i w jakim zakresie?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>