Wydatki i zobowiązania

Wydatki i zobowiązania dotyczące nieopłaconej pomocy prawnej są obecnie przez Ministerstwo na bieżąco analizowane – jednostki sporządzają załącznik do miesięcznych sprawozdań o wydatkach . Informacje o „kosztach nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu” zawarte są w paragrafie załącznika „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”.

Błędne dane zawarte w raporcie okresowym Komisji Europejskiej. Zdziwienie budzą natomiast dane zamieszczone w raporcie okresowym Komisji Europejskiej na temat postępów Polski na drodze do Unii, opublikowanym w 2002 r. Podkreślić z zadowoleniem trzeba, że – po raz pierwszy

– ta problematyka pojawiła się w raporcie okresowym . Jednak podane dane są błędne. Wynika z nich, że w 2001 r. Państwo Polskie wydało na pomoc prawną z budżetu państwa 54 min złotych i dodatkowo z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości 48 min. Co więcej, dane te nie obejmują, wedle raportu, pełnomocników z urzędu wyznaczanych w sprawach cywilnych. Choć nie udało się dotrzeć do źródła tych informacji, to porównanie liczb z podanymi przez nas powyżej pokazuje, że najprawdopodobniej nastąpiła pomyłka i dwukrotnie wymieniono te same wydatki .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>