Wynik zestawienia

Na co wystarczają dochody Pana/Pani rodziny? Czy wie Pan/i, że osoby, których nie stać na wynajęcie prawnika, mogą złożyć wniosek do sądu i uzyskać tzw. adwokata z urzędu? nie tak

Z zestawienia wynika, że im lepsze warunki materialne, tym większa wiedza o możliwości wnioskowania o prawnika z urzędu. Im zamożność mniejsza, a zatem częstsza potrzeba takiego prawnika, tym świadomość ankietowanych jest mniejsza.

Wykształcenie. Wiedza o możliwości wnioskowania o prawnika z urzędu stosunkowo nieznacznie zależy od wykształcenia – jednak znów na niekorzyść grupy słabszej – słabiej wykształconej, a więc bardziej nieporadnej i wymagającej częściej pomocy prawnej z urzędu. Osoby mniej wykształcone, poniżej wykształcenia średniego, wiedzą w 70%, a powyżej w 80%.

Płeć. Nieco więcej mężczyzn niż kobiet wie, że przysługuje prawnik z urzędu, zapewne jednak dlatego, że częściej występują oni w sprawach karnych w roli oskarżonych, a w tych sprawach najczęściej występują prawnicy z urzędu.

Płeć Czy wie Pan/i, że osoby, których nie stać na wynajęcie prawnika, mogą złożyć wniosek do sądu i uzyskać tzw. adwokata z urzędu?

Rola procesowa. Bardzo niewielkie różnice w wiedzy o możliwości wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prawnika występują z punktu widzenia roli procesowej – od 70% do 80% badanych wie, a od 20% do 30% nie wie jedyne odstępstwo to mniejsza wiedza oskarżycieli prywatnych – wiedzę w omawianej sprawie ma 60% tych osób.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>