Wyznaczanie radców prawnych

Na podstawie zebranych danych zaobserwować można, iż liczba wykazanych spraw karnych prowadzonych z urzędu z roku na rok wzrasta. Podobny trend dotyczył wykazanych spraw cywilnych, jednak ich ilość w 2000 r. spadła, by w 2001 r. znów znacznie wzrosnąć, a z kolei w roku 2002 spaść. Nie wiadomo jednak, na ile zmiany te wynikają z częstszego wyznaczania pełnomocników z urzędu, a na ile z faktu, iż w różnych latach różna liczba adwokatów swe sprawy wykazuje.

Możliwość wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu istnieje od 1997 r. Okręgowym izbom radców prawnych łatwiej jest monitorować ilość tych spraw, ponieważ to one same wyznaczają radców prawnych do konkretnych postępowań. Poza tym spraw tych jest niewspółmiernie mniej od spraw prowadzonych przez adwokatów. Trzeba też oczywiście uwzględnić fakt, że radcowie prawni nie mogą występować z urzędu w sprawach karnych (z wyjątkiem spraw o wykroczenia i, co ma incydentalne znaczenie, reprezentowania osoby prawnej) oraz rodzinnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>