Wzrost wpływu spraw a liczba adwokatów i radców prawnych

Porównując zamieszczone wcześniej dane z liczbą prawników można wykonać szacunkowe obliczenia i sformułować pewne wnioski. Z przedstawionych danych wynika, że liczba spraw wpływających do sądów wzrosła w ciągu 10 lat (1991-2001) z 2,7 min do 8,4 min spraw. Oznacza to ponad trzystuprocentowy wzrost. Natomiast liczba adwokatów zmieniła się bardzo nieznacznie, bo wzrosła zaledwie o ok. 5 % (z 6,9 tys. w 1990 r. do 7,2 tys. w roku 2001).

Podobnie niewiele wzrosła liczba radców prawnych. Od roku 1997, w którym to ostatecznie określono charakter zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego, zrównując go z zawodem adwokata (przy pozostawieniu pewnych różnic), w ciągu 5 lat liczba radców prawnych jest niemal taka sama. Natomiast z tego powodu, iż zmieniła się rola zawodowa radców, dziś znacznie częściej niż kiedyś występują oni w sądzie. Przede wszystkim reprezentują podmioty prowadzące działalność gospodarczą, których liczba w Polsce po roku 1989 wzrosła wielokrotnie. A także, co istotne, część radców reprezentuje osoby fizyczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>