Zarzuty dotyczące obecnej praktyki

Adwokaci. Wśród mankamentów praktyki obecnego systemu pomocy prawnej w Polsce ankietowani adwokaci wymieniali:

– częste bezzasadne odmowy sądów przyznania stronie adwokata z urzędu, zwłaszcza osobom ubogim w sprawach cywilnych, ale także wyznaczanie przez sąd adwokata z urzędu bez dokładnego sprawdzenia sytuacji materialnej danej osoby

– nierównomierne obciążanie adwokatów sprawami z urzędu

– nieuwzględnianie przez sądy specjalizacji adwokata i jego obciążenia innymi sprawami

– brak uzasadniania przez sąd (który nie ma takiego obowiązku) wyznaczenia danego adwokata

– zbyt rzadkie ustanawianie pełnomocnikami z urzędu radców prawnych

– informowanie adwokata, że został ustanowiony obrońcą z urzędu bez podania adresu klienta i informacji, czy przebywa on na wolności

– namawianie przez sąd adwokata w obecności stron do rezygnacji z wynagrodzenia od Skarbu Państwa, co – zdaniem ankietowanych – powinno być traktowane jako delikt zawodowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>