Zarzuty pod adresem przedstawicieli adwokatury

Wśród zarzutów wysuwanych pod adresem prawników zajmujących się sto-sowaniem prawa w praktyce wielkim wzięciem w ostatnim czasie cieszy się twierdzenie, a właściwie zarzut, o zbyt małej ilości adwokatów w Polsce oraz o rzekomym zamknięciu drogi wejścia do korporacji adwokackiej. Formułujący to twierdzenie zapominają jednak, że przepływ do zawodu adwokackiego jest całkowicie wolny dla sędziów, radców prawnych i prokuratorów oraz pracowników naukowych wydziałów prawa wystarczy przecież złożenie wniosku o wpis na listę adwokatów i ten poziomy przepływ jest uwolniony od jakichkolwiek ograniczeń. Formułujący owe zarzuty zapominają, albo po prostu najzwyczajniej nie wiedzą, że od kilku lat obserwuje się gwałtowny spadek wniosków o wpis na listę adwokatów osób wykonujących zawody prawnicze. Na przykład w izbie wrocławskiej, wcale nie takiej małej, od trzech lat nie wpłynął ani jeden wniosek o wpis, pochodzący od pokrewnych zawodów prawniczych. O czym to świadczy? Nie teraz sposobność po temu, aby ten temat rozwijać. Omawiane zjawisko utraty atrakcyjności zawodu adwokata w oczach innych praktyków prawa nie może być pomijane przy analizie zasadności zarzutów wysuwanych pod adresem adwokatury. Gdyby te żądania en bloc uwzględnić, adwokatura przestałaby zresztą istnieć. Zawód zaufania publicznego zostałby przekształcony w peleton załatwiaczy i łapówkarzy. Nie o to nam, adwokatom, chodzi. I nie o to chodzi wymiarowi sprawiedliwości. Nie o to chodzi władzom państwowym

i, na szczęście, nie wszystkiej klienteli naszej o to chodzi. Teza upatrująca podstawową przyczynę w ograniczonym dostępie do pomocy prawnej z urzędu w zbyt małej ilości adwokatów i radców prawnych oparta jest na fałszywej przesłance. Dla wysunięcia takiego zarzutu właściwym punktem wyjścia może być wyłącznie zdanie osób, które oświadczą, że miały trudność w uzyskaniu pomocy, choć tego chciały lub się tego domagały. Tymczasem we wszystkich publikacjach, atakujących korporację adwokacką i radcowską za limitowanie ilości nowych adeptów, bierze się wyłącznie głos tych, którzy chcieliby zostać członkami obydwu korporacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>