Zespół adwokatury i udzielone przez niego informacje

Wydaje się, że szczególnie w dużych ośrodkach, gdzie często zdarzają się kłopoty ze znalezieniem adwokatów chętnych do prowadzenia dużych spraw karnych, rozwiązanie w postaci biura obrońcy publicznego miałoby szansę polepszenia sytuacji. Godne rozważenia wydaje się także powiązanie takiego biura z aplikacją – młodzi prawnicy pod okiem doświadczonych adwokatów mogliby w ten sposób zdobywać szlify zawodowe. Pojawiają się także argumenty, iż w ramach modelu „adwokatów etatowych” jakość świadczonych usług jest wyższa, zwłaszcza dlatego, że podlega specjalnym mechanizmom kontrolnym. Adwokaci tacy nie mają także problemu podziału klientów na tych „z wyboru” i tych „z urzędu”. Wprowadzenie pilotażowego projektu biura obrońcy publicznego w jednym okręgu sądowym pozwoliłoby ocenić jego efektywność, zalety i wady.

Z informacji udzielonych przez zespół adwokatury powołany dla wypracowania przez to środowisko propozycji zmian systemu pomocy prawnej z urzędu wynika, że model biura obrońcy publicznego nie jest przez zespół brany pod uwagę i że rozpatrywane są tylko inne rozwiązania. Wydaje się jednak, że zwłaszcza na etapie badań, prac studyjnych, warto brać pod uwagę różne rozwiązania, nie zawężając spektrum zainteresowań.

Listy specjalizacyjne. W ramach obecnego modelu dość proste wydaje się wprowadzenie zmian dotyczących sposobu wyznaczania adwokatów i radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu, przy uwzględnieniu ich specjalizacji i deklaracji chęci prowadzenia takich spraw (większość ankietowanych opowiedziała się za takim rozwiązaniem). Oczywiście mogłaby powstać sytuacja, kiedy chętnych byłoby zbyt mało, jednak przy stworzeniu systemu list problem ten można rozwiązać – w pierwszej kolejności wyznaczając osoby chętne do pracy z urzędu, a dopiero w przypadku zbyt małej ich liczby posługując się listą wszystkich uprawiających zawód (w obu wypadkach jednak uwzględniając specjalizację).

Zapis z obrad „Forum pomocy prawnej” (7-8 VI 2002r., Sejm RP) – fragmenty wystąpień

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>